6-latki

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE SZEŚCIOLATKÓW

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00

 

6.30-7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne.

7.30-8.15 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, działania wspomagające rozwój dziecka.

8.15-8.30 Czynności porządkowe,  samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30-8.45 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

8.45-8.55 Czynności higieniczne po śniadaniu.

8.55-10.00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00-10.10 Czynności samoobsługowe, higieniczne  przygotowanie do II śniadania.

10.10-10.20 II śniadanie.

10.20-11.20 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry ruchowe i zabawy na placu zabaw.

11.20-11.30 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

11.30-11.50 Obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11.50-12.10 Zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

12.10-13.20 Swobodna zabawa nakierowana przez nauczyciela- m.in. zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe, obserwacje pedagogiczne.

13.20-13.30 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

13.30-13.45 Podwieczorek, kształtowanie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.

13.45-14.45 Zabawy stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne. Słuchanie wybranych utworów literatury dziecięcej. 

14.45-16.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, oglądanie bajek, gry i zabawy kołowe. Rozchodzenie się dzieci.

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL