4-latki

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE CZTEROLATKÓW

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00

 

6:30-7:15 Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne w kącikach tematycznych

7:15-8:00 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze  obserwacyjnym i wychowawczym. Gry dydaktyczne, zabawy  integracyjne, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, działania wspomagające rozwój dziecka.

8:00-8:15 Czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8:15-8:40 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:40-9:00 Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00-9:45 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu nauczania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:45-10:00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do II śniadania.

10:00-10:15 II śniadanie

10:15-11:15 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery i zabawy na placu zabaw; zajęcia ruchowe.

11:15-11:30 Przygotowanie do obiadu; czynności porządkowe i higieniczne.

11:30-11:50 Obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:50-12:20 Zabawy i zajęcia wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

12:20-13:15 Swobodna zabawa nakierowana przez nauczyciela - m. in. zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, gry towarzyskie, zabawy teatralne, muzyczne itp. , zajęcia dodatkowe, obserwacja pedagogiczna.

13:15-13:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.

13:30-13:45 Podwieczorek. Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

13:45-14:30 Zabawy stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne. Słuchanie wybranych pozycji iteratury dziecięcej.

14:30-15:15 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, praca w małych zespołach; zabawy inspirowane przez dzieci. Czynności porządkowe w sali. 

15:15-16:00 Oglądanie bajek, rysowanie, rozchodzenie się dzieci do domu.

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL