5-latki

RAMOWY PLAN DNIA W GRUPIE PIĘCIOLATKÓW

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00

 

6.30-7.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych.

7.00-8.00 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, działania wspomagające rozwój dziecka.

8.00-8.15 Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15-8.35 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

8.35-9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00-10.10 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

10.10-10.20 II śniadanie.

10.20-11.20 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry ruchowe i zabawy na placu zabaw.

11.20-11.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30-11.50 Obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11.50-12.50 Zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

12.50-13.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, gry towarzyskie, zabawy teatralne, muzyczne itp., zajęcia dodatkowe, obserwacja pedagogiczna.

13.50-14.00 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14.00-14.15 Podwieczorek, kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.15-15.00 Zabawy stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne, praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej. 

15.00-16.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy kołowe, ze śpiewem, prace porządkowe w Sali, oglądanie bajek, rysowanie, rozchodzenie się dzieci do domu. 

Realizacja: WEBPC-GROUP KROLL